VSR-onderzoek: 25% van de werkplekken is ongezond

Anneke Pouw 05-08-2016 1095 keer bekeken

Een kwart van de werkplekken scoort op het gebied van gezondheid onder de maat. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) naar het binnenklimaat op de kantoorwerkplekken van veertig panden.

Wat de directe gezondheidsrisico’s betreft, springt het CO2-gehalte op de gemeten werkplekken het meest in het oog. In slechts 50% van de gevallen is de concentratie CO2 op de werkplek onder het ambitieniveau van maximaal 800 ppm (parts per million). Bij een op de vijf werkplekken is de situatie zelfs als slecht te beoordelen (>1200 ppm). CO2  is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van de luchtverversing in een ruimte.

Dat is dan ook terug te zien in de microbiologische waarden: de aanwezige hoeveelheid schadelijke schimmels en bacteriën. In bijna 40% van de gevallen werden ongewenste aantallen gemeten. Ook de fijnstofconcentratie is in meer dan 40% van de gevallen matig tot slecht.

Clean desk
Opvallend was dat in ruim 72% van de onderzochte panden de ‘clean desk’ matig tot slecht scoort. Op de bureaus liggen dus redelijk veel tot veel losse spullen, wat een bron kan zijn van verontreiniging met micro-organismen en bovendien de schoonmaak bemoeilijkt.

Temperatuur
Van de overige onderzochte onderdelen valt de gemeten temperatuur in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20 tot 24 Celsius. Zorgelijker is dat op 73% van de onderzochte werkplekken, de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 à 50% ligt.

Ziekteverzuim
Gebrek aan frisse lucht, te hoge concentratie fijnstof en microbiologische waarden, te lage of te hoge temperaturen en een te lage luchtvochtigheid, kunnen leiden tot gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs tot onnodig ziekteverzuim.

Er valt dus nog veel aan de discipline van de kantoorgebruiker (clean desk) te verbeteren, maar belangrijker is dat het binnenklimaat van de werkplekken nog aanzienlijke verbetering behoeft.

VSR liet het onderzoek uitvoeren door Search Ingenieursbureau. Search onderzocht van veertig bedrijven een kantoorruimte, representatief voor het pand. Het ging om kantoren in kantooromgevingen, van scholen of industriële bedrijven en van kleine en grote bedrijven. Het onderzoek bestond uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentatie over een periode van circa acht uur, de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van circa acht uur en de bepaling van de microbiologische kwaliteit. Aan de visuele inspectie is een lagere weging toegekend dan aan de overige onderdelen.


 

Cookie-instellingen